Håll din hjärna i trim – Del 4

Inifrån och ut.

I det här avsnittet om hjärnan tittar vi närmare på;

 • tankens effekt
 • medvetenhet och mindfulness
 • mental träning – sätta mål och intentioner
 • självkontroll – disciplin och hur det påverkar vår hjärnas hälsa.

Alla dessa fungerar bäst tillsammans eftersom de är delar av varandra.

Tankar.

 • Attityder
 • Läker eller förvärrar symptom.
 • Påverkar DNA.

Dina tankar, attityder och det du fokuserar på kan antingen läka eller förvärra dina besvär. De påverkar också ditt DNA som bygger dina celler och vävnader. Enligt Peter Wilhelmsson så påverkas kroppen på alla plan; …”elektriska impulser, kemiska signaler, fotoner, vibrationer i nervmembran, energier på kvantfysikplan, vävnad, benstommens aktivitet, celler, organ, blod- och lymfkärl – allt kan påverkas och förbättras genom positiva tankar, känslor, skrift, verbalt uttryck, drömmar och visioner… kärleksfulla och fridfulla tankar… dämpar stressresponsen och ökar fridfulla genuttryck.”

Vad tänker du på egentligen?

 • Uppmärksamhet
 • Tankemönster
 • Undermedvetna program

Är du medveten om de tankar som du automatiskt tänker dagligen? Vad är din grundläggande attityd om t ex ekonomi, jobb, familj, självbild etc? Är du i grunden en optimist eller pessimist?

I vår hjärna kan tankemönster ligga och ”skramla” som du fått med dig i från barndomen,

din familj och till och med dina förfäder som nu finns i det undermedvetna som program, dvs de fungerar per automatik.

När vi lärt oss att först uppmärksamma hur vi tänker och känner och sedan välja ”må bra” frekvenser, kan vi förbättra våra liv och hur vi uppfattar vår verklighet. Vi börjar leva inifrån istället för utifrån vad våra sinnen uppfattar. En kraft och frid börjar växa inom oss som ytterligare får näring när vi fokuserar på att känna tacksamhet och kärlek till allt liv…

Närvaro i nuet. Mindfulness.

 • Här och nu fokus
 • Observera tankar och känslor
 • Hälsosamt avståndstagande
 • Odla medvetenhet

Många upplysta, framstående lärare pratar om att vara här och nu. Det är en form av kontemplativ meditation kan man säga. Läs gärna mer i Eckhart Tollles – The power of now

När vi lär oss bli helt fokuserade i det nuvarande ögonblicket blir det lättare att observera tankar och känslor utan att döma dem som bra eller dåliga. De bara helt enkelt är. Vi håller inte fast vi någon speciell tanke/känsla utan låter allt flyta förbi som att titta på en film.

När vi kan se våra mentala aktiviteter på detta sätt med ett hälsosamt avståndstagande, släpper stress, psykiskt, känslomässigt och fysiskt. Det hjälper vår hjärna att fungera mer harmoniskt och vi förebygger också skador. Vi använder oss av hjärnans alfavågor, ett lätt meditativt tillstånd.

Att praktisera mindfulness i vår vardag hjälper oss att leva mer i ett inre lugn, vilket hjälper oss att ta bättre beslut och få djupare insikter. Livet blir enklare när vi fokuserar inåt och väljer bort negativ påverkan av rädsla, våld och smärta.

Mental träning. Medvetna val. Manifestering.

 • Vilka är dina mål och intentioner?
 • Öka fokus i alfa
 • Om-programmera dina attityder
 • Manifestera medvetet

Det du tänker och lägger din uppmärksamhet på manifesteras. Kan det vara så enkelt?

Det här är ett omfattande och populärt ämne idag, när många börjar bli medvetna om den kraft vi har inom oss. Det finns många fantastiska källor och böcker att djupdyka i på nätet t ex;

Joe Dispenza, Bob Proctor, Neville Goddard, Napoleon Hill och Jose Silva m flera. (Se länkar nedan)

Att verkligen titta på vad vi innerst inne vill och har för mål, är grunden till all medveten manifestering.

Vi kan genom olika övningar lära oss att öka vårt fokus, använda vår fantasi kreativt, göra medvetna val och välja positiva och konstruktiva känslor. I ditt inre, här och nu, gör du dina mål levande. Att dagligen upprepa dessa, t ex genom visualisering, affirmationer m m, förstärker både manifesteringen och nervbanor i hjärnan. Allt vi tänker och gör påverkar som sagt hela vår kropp (se ovan vad Peter Wilhelmsson säger). Du kan också läsa det här tidigare inlägget.

Självkontroll. Disciplin.

 • Disciplin = självkontroll
 • Grunden till mindfulness, mental träning och själslig utveckling
 • Medveten om attityder, impulser och tankar

Grunden till mindfulness, mental träning och själslig utveckling, är beroende av att vi tränar oss i självdisciplin.

Utan den kommer vi inte långt.

Ett citat av Joy Olsen, spirituell lärare, som inspirerat mig och många andra är “Discipline is the Good life”

The Divine Science of Light and Sound”.

Självkontroll är hörnstenen i ett disciplinerat liv. Det innebär att vi medvetet reglerar våra tankar, vår vilja, känslor och beteenden. Intentioner, attityder, självinsikt och bilden vi har av oss själva, är avgörande här.

Vi använder alltså medvetet, mindfulness och mentala metoder.

Att utveckla självkontroll kräver en stark medvetenhet om dina impulser. Observera och reflektera över våra tankar är a och o. Det hjälper oss att göra medvetna val. Genom självdisciplin, närvaro, motivation och att fokusera på våra mål, kan vi bygga en grund för framsteg i olika delar av livet.

Tillsammans ger alla dessa näring till vår hjärna och kropp. De förebygger samtidigt degeneration och håller vår hjärna i trim. Självkontroll utgör grunden, mental träning finslipar sinnet och mindfulness ger en ökad känsla av medvetenhet.

Den bästa investeringen du kan göra är att investera i din hälsa!

Lev. Balansera. Hela

Annika Andersen Laggoune

Frekvensterapeut och hälsocoach

Grundare Levohela Frekvensmedicin och Hälsorådgivning

Vill du ha hjälp med att balansera din hjärna? Klicka på den här länken!

Du kan boka en kostnadsfri rådgivning där vi tillsammans kan titta på vad just du behöver.

Boka tid på Bokadirekt! (rådgivning bokas endast på Levohelas hemsida)

 Referenser, källor och inspiration för dig som vill veta mer!

Dela gärna inlägget