Hälsocoachning

Välj hälsa. Gör medvetna val

Resan till läkning börjar alltid inom oss själva. Sann hälsa och välmående är en livslång process som innebär att göra medvetna val, fysiskt, mentalt och känslomässigt. Det innebär också att vara delaktig och ta ansvar. 

Hur hjälper biofeedback dig?

Ofta fastnar vi i beteende- och tankemönster som inte gynnar vårt bästa välmående. Vår självbild, attityd, tankar och känslor påverkar oss mer än vad vi kanske inser. Här kan biofeedback vara till stor hjälp för att komma till rätta med undermedvetna program som saboterar dina intentioner.

Hälsocoachning med Biofeedback

Söker du en förändring? Har du ett mål du vill uppnå?…

– Viktminskning?
– Utbrändhet?
– Migrän
– Depression?…

Jag erbjuder unik hälso-coachning i kombination med biofeedback balansering. Du får extra hjälp med att bryta negativa känslor, beteende mönster, attityder, självbild och tankar samt underhålla fokus och disciplin.  

QUEX ED instrumentet läser av ditt undermedvetna som påverkar allt du gör, tänker och känner. Genom att ge tillbaka balanserande frekvenser i kombination med lösnings-fokuserade samtal, får du den extra hjälp som du behöver för att uppnå den förändring eller det mål du siktar på.

Jag erbjuder 2 alternativ:  

1. Program om 5 veckor med biofeedback (5 x 60 min)   
2. Individuella coachnings sessioner (60 min)   

Vad ingår i ett 5 veckors program?

1. Klargörande och organisation.

Intervju – här klargör vi vad du vill ha hjälp med, skapar intentioner och mål. Vi tittar på var du är idag. Dina dagliga vanor. Din diet. Din attityd, motivation etc.

2. Planering.

Vi skapar en plan för att nå ditt mål. Saker som du ska göra, diet, meditation m m.

3. Idéer och Recept.

Du får information och idéer som hjälper dig att vara motiverad och öka din förståelse. Du får också förslag på olika användbara recept. 

4. Uppföljning och coachning.    

Du får saker som du ska göra mellan varje session. Vi tittar på dina resultat och du får coachning så att du lyckas med ditt mål.

5. Biofeedback balansering.

Du får en 60 minuters biofeedback session för att hjälpa dig till positiv förändring.

Fler sessioner?

Du kan förstås fortsätta med fler sessioner om du känner att du har ett behov av det.

 Förändra för Livet. Lev. Balansera. Hela.


Biofeedback/Frekvensterapi diagnostiserar, behandlar, föreskriver eller botar inte någon sjukdom.
Rådgör med din vårdgivare eller veterinär när du gör hälsoval för dig själv, din familj eller dina djur.