Håll din hjärna i trim – Del 2

Du har ett val!    Sanna Ehdin

Många människor är idag rädda för att förlora sin kognitiva förmåga (Alzheimers, demens etc) och statistik och forskning bekräftar rädslan (55 miljoner diagnoser världen över, 2/3 är kvinnor, 95% är livsstilsrelaterade).

Kognitiv försämring börjar ofta redan i 20/30 års åldern, orsakad t ex av låg-gradig, långtids inflammation, ohälsosam mat och dryck, miljögifter, mögel, depression, herpes, läckande tarm, borelia, dentala infektioner, huvudtrauma; ja, listan kan göras ännu längre…

Men vad som inte är korrekt är att dessa sjukdomar endast är genetiskt betingade och att vi inte kan göra något åt saken. Vi kan definitivt påverka vår framtid med förebyggande livsstilsval! Börja idag!

Att ägna sig åt intellektuellt stimulerande aktiviteter, som att läsa, lösa pussel eller lära sig nya färdigheter, bidrar till att hålla hjärnan aktiv och rörlig. Kontinuerlig mental stimulans har förknippats med en lägre risk för kognitiv försämring och neurodegenerativa sjukdomar.

I den här delen ska vi titta på fler förebyggande och läkande aspekter.

Sociala relationer

”Live longer, better. You deserve that.”   okänd läkare

Om man inte umgås och upprätthåller starka sociala kontakter så är det enligt Peter Wilhelmsson ”ett av de allra största hoten mot din hälsa” t om större än inaktivitet, alkoholmissbruk, fetma och rökning.

När vi blir äldre, bor ensamma eller inte har nära vänner, är detta något vi speciellt måste vara uppmärksamma på. Det kan i längden leda till ökad risk för stress av olika slag, inflammation, försämrat immunförsvar, kroniska sjukdomar och för tidig död m m.

Regelbunden social interaktion å andra sidan, har kopplats till en lägre risk för kognitiv försämring och kan bidra till en mer motståndskraftig och anpassningsbar hjärna. Och då pratar vi om fysiska träffar, det är helt enkelt inte samma sak att bara ha virtuella kontakter, även om det är bättre än ingen kontakt alls. Digitala kontakter kan ju faktiskt även leda till ökat fysiskt umgänge.

Andra sätt att utöka dina sociala kontakter kan te x vara att ta del av olika inspirerande gruppaktiviteter som yoga, chi gong, aerobisk och atletisk träning, körsång, kurser, hobbies, volontär arbete, engagemang i olika föreningar, besöka sjukhus, äldreboenden, ungdomsgårdar m m.

Sång, dans, skratt

Sång, dans och skratt är kraftfulla sätt att bidra till ökad produktion av hormonet/signalsubstansen oxytocin som vi behöver för förmågan att knyta an till andra människor och följa sociala normer. Det skapar enligt Peter Wilhelsson ökad tillit, minskar aggressioner, ångest, social stress och tar ner aktiviteten i amygdala (viktig del av hjärnans emotionella nätverk där bl a trauma minnen lagras). Oxytocin skapar ”kognitiv funktion och livslängd”.

Som en del av din hälsorutin för att bevara din kognitiva hälsa rekommenderar jag dessutom regelbunden stressreducering (80 % av alla sjukdomssymptom beräknas komma från stress – AMA), där frekvensterapi/ kvantum biofeedback är ett kraftfullt verktyg som nu finns till ditt förfogande.

Här kan du bl a få hjälp med att få en bild av vad du behöver förbättra eller vara uppmärksam på, samtidigt som du får en balansering av många aspekter som påverkar din hälsa, fysiskt, psykiskt, känslomässigt och själsligt. Kombinationen av regelbunden frekvensterapi med en holistisk livsstil bäddar för ett liv av robust hälsa och välmående.

Levohela Frekvensmedicin – boka tid

Den bästa investeringen du kan göra är att investera i din hälsa!

Lev väl! Hela ditt liv!

Annika Andersen Laggoune

Frekvensterapeut och coach

Grundare Levohela Frekvensmedicin och Hälsorådgivning

Referenser, källor och inspiration för dig som vill veta mer!

Peter Wilhelmsson, fil.mag, fil kand., naturläkare, närings- funktionsmedicinare –

Rädda din hjärna nu

Sanna Ehdin – Nya självläkande människan  – se även ehdin.com och drsannaofsweden.com

Dela gärna inlägget