Frekvensmedicin

Allt i existens har en frekvens

Tänk dig en verklighet som helt och hållet består av frekvenser och vibrationer. Allt hänger ihop. Det ena påverkar det andra. 

Allt i din kropp har unika frekvenser som påverkas av allt du äter, tänker, känner, gör och har omkring dig. De måste samarbeta i harmoni för att skapa hälsa och välmående.

Man kan jämföra kroppens alla delar och funktioner med en orkester, där alla instrument måste vara samstämda för att hålla en harmoni som skapa vacker musik. På liknande sätt fungerar kroppen; harmoni = hälsa och välmående.

Stress = ohälsa

Obalanser orsakade av stress, visar sig som symptom i kroppen.

”Stress av olika slag, inre eller yttre, stör flödet av livsenergi och skapar blockeringar, som i sin tur ger fysiska och psykiska symptom.”  / Sanna Ehdin.

Enligt AMA (American Medical Association) är stress faktiskt den främsta bidragande orsaken till  80% av våra sjukdomstillstånd.

Frekvensmedicin hjälper kroppen att först hitta och medvetandegöra oharmoniska frekvenser och sedan påminna kroppen om hur den ska vibrera i harmoni för att skapa hälsa och välmående.

Naturlig självläkning

Faktum är att vi är födda med förmågan till naturlig självläkning. Frekvensmedicin hjälper till att stärka vår självläkande livskraft. Genom att respektera och uppmärksamma kroppens behov, förebygger vi sjukdomar och obalanser.

Frekvensmedicin = kvantmedicin*

Balansering på distans.
QUEX ED använder sig av det s k ”kvantfältet” för att läsa av ditt bio-elektriskafält för att hitta obalanser, när en balansering sker på distans. Ett Kvantum Biofeedback instrument fungerar som en 2-vägs radio. Det söker efter en signal som den läser av. Baserat på informationen det tar emot, avger det en neutraliserande/ balanserande signal som svar. 

Vill du veta mer?

– Läs mer på Q & A sidan.
– Video om kvantfysik.
– Läs mer om kvantmedicin.*

Biofeedback/Frekvensterapi diagnostiserar, behandlar, föreskriver eller botar inte någon sjukdom.
Rådgör med din vårdgivare eller veterinär när du gör hälsoval för dig själv, din familj eller dina djur.