Tillväxt – gro dig själv till nya höjder!

” Det du matar, växer.

  Det du tränar, stärks.

  Det du tänker, manifesteras.

  Det du känner, attraherar du.

  Det du tror på, uppnår du.” 

Livets Lagar, sammanfattade av Sanna Ehdin

Vi befinner oss idag i ett enormt paradigmskifte, en brytningstid som ger oss fantastiska möjligheter att växa – själsligt, mentalt och känslomässigt. Vi står på tröskeln till en verklighet som är av en högre, förfinad och harmonisk frekvens! Vår planet, vårt hem, som vi tagit för givet, håller på att transformeras och höja sin vibration och vi gör klokt i att vara förberedda på att förändra oss själva på djupet för att hänga i med i de nya ”svängningarna”! Det kanske låter ”högtravande” men är ett faktum….det är dags att vakna upp och inse vem du egentligen är och varför du är här just nu!

Som tur är finns nu ett flöde av information, globala kommunikationsnät, fler verktyg och resurser till vårt förfogande än kanske någonsin tidigare. Kvantum Biofeedback (en del av framtidens medicin) är ju t ex ett av de kraftfulla verktyg som vi nu har tillgång till och som kommunicerar direkt med vårt undermedvetna. Till stor hjälp är att också att medvetet förstå de skapande principer som ligger till grund för vår värld.

Många briljanta lärare – mästare har dykt upp i mitt liv, som en effekt av mitt sökande efter vem jag är och min roll i livet, inom personlig tillväxt/utveckling, hälsa och spiritualitet m m. Nu vill jag inspirera andra som frågar sig samma saker och dela insikter och kunskap, som kan vara ovärderliga att känna till och anamma i denna mycket speciella och potenta tid. Här delar jag grundläggande information, men vill du veta mer kan du också ta del av de inspirationskällor som du kan börja med (längst ner) eller kontakta mig.

Så ställ dig frågan…Kan det faktiskt vara så att vi själva kontrollerar och skapar den verklighet vi upplever?

… Att vad du tänker och känner har något att göra med de situationer, möjligheter, människor och miljöer etc. som du upplever i ditt liv? Att det du tänkt, drömt och fantiserat om innerligt, ofta, förr eller senare ”dyker upp” i ditt liv som verkliga upplevelser, vare sig det är önskat eller oönskat! Låt oss ta en titt på hur detta kan fungera…

Med lite reflektion inser du nog snart att det existerar både en inre och en yttre verklighet, som vi kallar för subjektivt – undermedvetet (inre) och objektivt – medvetet (yttre).

Den inre, subjektiva, immateriella världen består av dina omedvetna tankar och känslor. Den fungerar helt på automatik! De flesta impulser som finns här skapades före 7 års ålder när ditt medvetna, logiska tänkande inte var fullt utvecklat. Så detta innebär att du fått med dig många attityder, känslor och beteenden från din omgivning som inte är resultat av dina egna medvetna val. Men varför är det så viktigt?…

Jo, för att en mycket stor del av dina tankar och handlingar faktiskt styrs av ditt undermedvetna – upptill 90% faktiskt! Där finns bl a samma tankar som du ”programmerades” med som liten och som fortsätter att styra dig tills du medvetet förändrar dem. Men allt i det undermedvetna är förstås inte negativt. Det styr t ex kroppens organsystem så att vi inte konstant behöver komma ihåg att hjärtat måste slå o s v.(autonoma nervsystemet).

Om du växte upp med kärleksfulla, visa människor så är det ju naturligtvis en gåva som du kan använda dig av nu. Men många av oss har tyvärr vuxit upp i mer eller mindre dysfunktionella förhållanden och miljöer som inte är konstruktiva och påverkar oss negativt idag. Här finns också mönster från andra liv, både dina egna och dina förfäders, vi kan kalla dem för ”karma”. De existerar som energi i det  subtila ”biofält” som omger den fysiska kroppen, den s k ”auran” och påverkar dina tankar, känslor och din kropp på olika sätt.

Okej, så låt oss gå vidare…

Den medvetna, yttre, objektiva världen är allt det du kan uppfatta med dina sinnen; syn, hörsel, lukt, smak och känsel och det som du medvetet tänker, resonerar och analyserar. Denna del utvecklades efter 7 års ålder men är ofta inte helt funktionell förrän närmare 20 år. När det medvetna sinnet är utvecklat kan det fungera som ett slags filter – liksom en portvakt – till det undermedvetna som inte har någon urskiljningsförmåga. Nu kan du medvetet avgöra, genom att använda logik, resonemang och analys, vad som är sant, till fördel eller inte. Nu kan du också genom kritisk observation börja titta närmare på de undermedvetna program som du fått med dig – vilka du vill ha kvar och vilka som inte längre tjänar ditt högsta bästa och det liv du vill leva. Ungefär som att uppgradera ”programvaran” i en dator och rensa i minnet och tömma papperskorgen på gammalt skräp!…

Vad vill du låta gro och växa? Stärka? Manifestera? Attrahera? Uppnå?…allt har sin början inom dig! Inser du att du har ett val? Att du kan välja tankar/ känslor och beteenden? Om du inte är medveten om detta faller du lätt in i reaktiva – automatiska s k ”paradigmer” som ligger i det undermedvetna och ”skramlar”…

Så vem är du egentligen?

Är du det som du kan uppfatta med dina sinnen? Är du dina tankar och känslor? Eller är dessa bara en del av de verktyg du fått med dig vid födseln för att kunna navigera i denna verklighet? Är du en del av något ofantligt mycket större, vars ursprung finns djupt inom dig, som inte kan beskrivas med ord, eftersom det existerar ”ovan” den verklighet som du uppfattar med dina sinnen. Ett medvetande tillstånd av djupt närvarande…frid, kärlek, tacksamhet, kreativitet, glädje och kraft… Vi har kallat det för många namn (kärt barn har många namn!); Gud, Själ, Allah, Buddha etc, men det är alla samma essens!

Denna potenta essens strömmar konstant in i oss från det s k ”kvantumfältet”, vare sig vi är medvetna om det eller ej. Den håller kroppen vid liv och börjar som en subtil impuls i det bio-elektriska fält som omger våra fysiska kroppar – auran. Förenklat går det vidare in i och trappas successivt ner i frekvens, i våra chakran – akupunktur-meridianer – nervsystem – endokrin system – hormoner – blood och till slut i våra celler (se vidare Jörgen Tranberg – kraniosakral terapi lärare/terapeut). Lite som en fläkt som försvinner från vår syn med ökad hastighet och åter blir synlig när hastigheten saktas ner…Vi är m a o manifesterad ”skapelse-energi”!

Allt existerar egentligen här och nu, men i olika lager-sfärer-frekvenser. Våra sinnen är skapade att endast uppfatta det som matchar i frekvens med det som vi har accepterat som sant eller verkligt.

Vår kropp speglar helt enkelt den frekvens – vibration som hålls av våra tankar och känslor. En hög frekvens kan vi t ex uppleva som lätthet, optimism, glädje, tacksamhet, kärlek och hälsa i kropp och själ.

En låg frekvens däremot, gör våra steg och hjärtan tunga, dystra, negativa och fyllda med stress och rädsla och skapar sjukdom och lidande.

När vi lärt oss att först uppmärksamma hur vi tänker och känner och sedan välja ”må bra” frekvenser, kan vi förbättra våra liv och hur vi uppfattar vår verklighet. Vi börjar leva inifrån istället för utifrån vad våra sinnen uppfattar. En kraft och frid börjar växa inom oss som ytterligare får näring av att känna tacksamhet och kärlek till allt liv…

Vill du ta steget in i en ny verklighet fylld av möjligheter till ett nytt liv, har jag här nedan samlat några källor till inspiration och hjälp på den fantastiska, inre resa som många nu är redo för eller redan påbörjat…
Och som ytterligare hjälp på traven att komma i kontakt med din inre visdom och rensa gamla mönster som inte längre tjänar ditt högsta bästa, finns också assistans i det avancerade Kvantum Biofeedback instrumentet som jag använder (QX Ed) tillsammans med coachning och vägledning.

Hör av dig om det låter intressant!

Med värme och kärlek,

Annika A L

Inspirationskällor (ett axplock av många):

Dr. Joe Dispenza

Hitta din övernaturliga kraft – med praktiska instruktioner och vetenskapliga förklaringar

Bryt ovanan att vara dig själv

Joe Dispenza hemsida

Bob Proctor

Change your paradigm, Change your life – förstå hur sinnet fungerar med mental träning

Proctor Gallagher Institute

Neville Goddard

The Power of imagination – vår kreativa Kraft ur ett spirituellt/praktiskt perspektiv

Charles Haanel

The Master Key System – 24 lektioner i att förstå och applicera Universums lagar

Napoleon Hill

Think and grow rich – en klassiker om hur du skapar överflöd i ditt liv

Sri Gary Olsen 

www.Masterpath.org – The Spiritual Science of Light and Sound (djupa sanningar)

Eckhart Tolle

En ny jord – Ditt inre syfte

Jose Silva

The Siva Mind Control method – en pionjär inom personlig utveckling

Sanna Edhin

Finn din energikod – få ett rikt, lyckligt och självläkande liv!

…och som sagt, många, många fler!

Dela gärna inlägget