Avgiftning – ett nödvändigt livsstilsval! Del 1

Om vi inte regelbundet aktivt avgiftar vår kropp, samlar vi faktiskt på oss gifter som kan orsaka försämrat välmående och ohälsa…

I de här inläggen har jag fokuserat på att samla information som kan vara till hjälp och skapa ökad förståelse runt denna livsviktiga kroppsfunktion. Informationen är ett axplock och absolut inte heltäckande eftersom detta ämne är mycket omfattande.

Det är ett biologiskt faktum att kroppen är skapad för att kunna regenerera och avgifta sig själv, så det är en naturlig process. Vi måste helt enkelt rena oss innan vi tar in näring, som senare skapar avföring av det som kroppen inte behöver och inta vätska som vi urinerar. Vi måste andas in för att andas ut, vår hud måste svettas och även våra slemhinnor måste renas.

Men i dagens moderna samhälle med en hög förekomst av ohälsosam mat, stress, miljögifter, strålning mm så behöver den extra hjälp på traven med denna pågående process. Andra orsaker till förgiftning kan också, enligt Skeppsgårdens hälsocenter vara, psyko-emotionella störningar (ilska, rädsla, spänningar, stress mm.), hormon-obalans (kan förstärkas av artificiella hormoner i kött, mjölk, sojaprodukter), störningar i mag-tarmkanalens funktion, PH obalans, kosmisk strålning, andnings-störningar, för lite rörelse och motion (slaggämnen stannar kvar i kroppen) 3.

När vi utsätts för allt fler gifter blir kroppens avgiftningsmekanismer överbelastade. Detta kan ofta leda till att kroppen då försöker att avgifta sig så snabbt som möjligt och kan resultera i t.ex. diarré, överdriven svettning, illaluktande urin, hudproblem osv som vi ofta ser som symtom som bör stoppas.

: Problemen med konventionell medicin
Om vi har otur eller gör det mindre kloka valet att vi uppsöker en allopat*, så bekämpar hen oftast symptomen genom att skriva ut ett läkemedel som blockerar avgiftningen.

* läkare som praktiserar den gängse läkekonsten

– Antihistaminer blockerar t ex avgiftningen i bihålorna.

– Febernedsättande medel stoppar avgiftningen i våra bihålor och i vår kropp. Immunförsvaret jobbar faktiskt snabbare vid högre temperaturer och bakterier och virus tycker inte om värme. Febernedsättande kan dock vara relevanta vid extrema temperaturer.

– Kramplösande medel stoppar tarmrengöringen och så vidare.

– Steroider, De värsta läkemedlen som bl a finns i t.ex. kortisonkrämer, som stoppar hudens avgiftning och driver gifterna djupare in i kroppen.

: Avgiftningsprocessen består i princip av 2 steg.
1. För det första måste vi sluta att utsätta kroppen för skadliga saker, m a o toxiner och föroreningar, genom att göra medvetna val. Det gäller mat, vatten – dryck och kroppsvårdsprodukter, men även vår yttre miljö t ex städ produkter, möbler, kläder, strålning etc.

  1. För det andra gäller det att aktivt välja hjälpmedel som hjälper kroppen och här finns det som tur är mycket vi själva kan göra för att stödja kroppens inneboende förmåga till avgiftning. Läs mer om det i del 2.

Men hur fungerar denna process?
Förenklat sett, har kroppen rent fysiskt, 3 viktiga avgiftningsorgan för att hålla sig i balans;

  1. Levern

Hit kommer blod från matsmältningssystemet, näringsupptag sker, men den tar även upp annat, såsom mediciner och toxiner, som kan finnas i blodet. Din lever bearbetar dessa och släpper sedan tillbaka dem i blodet antingen till tarmarna eller njurarna för vidare behandling. Tyvärr finns det vissa toxiner som är svåra för levern att processa och istället samlas där. Det ger i förlängningen en belastning som orsakar skada med bl a nedsatt leverfunktion som följd.

  1. Njurarna

Njurarna jobbar för att filtrera blodet och toxiner separeras här från näring. Näringsämnen släpps åter ut i blodet medan sådant som kroppen inte behöver skickas med extra vatten till urinblåsan för att rensas ut den vägen. Det är det viktigaste organet i kroppen för att eliminera toxin. Vissa toxiner är dock svåra att få ut genom urinen och istället samlas de i njurarna där de kan orsaka skada.
Njurarna är känsliga för stress, där binjurarna utsöndrar hormonet kortisol. Om kroppen är under konstant stress under en längre tid kan det orsaka utmattning av binjurarnas funktion med utmattningsyndrom som följd (se också artikeln ”Kronisk trötthet”).

  1. Tarmarna

Maten du äter bryts ner i tunntarmen och här tar blodet upp näringsämnen. Resterande mat fortsätter ner till tjocktarmen där det omvandlas till avföring. Men om din matsmältning inte fungerar som den ska (brist på magsyra/enzymer), så kan det orsaka förstoppning och avföringsprocessen blir inte riktigt slutförd, ett annat mycket omfattande ämne. Kronisk förstoppning är tyvärr vanligt speciellt i den äldre befolkningen.
I tarmarna sitter dessutom 80% av vårt immunförsvar så det är extra viktigt att hålla dessa organ i balans! De påverkas också av ovisshet, stress, rädsla och känslor av otillräcklighet. 

Andra viktiga vägar för rening är lungorna (filtrerar luftföroreningar), huden (genom svettning) och lymfsystemet (en del av immunförsvaret).

Vår mentala, känslomässiga och spirituella attityd har också betydelse.
Toxiner har en tendens att koncentreras i hjärnan, levern och matsmältningsorganen eftersom dessa organ är ansvariga för eliminering av gifter från kroppen.

Ett annat viktigt verktyg är ”Kvantum biofeedback” som hjälper den balanseringsprocess som kroppen behöver för att förstärka sitt inneboende, medfödda avgiftningssystem. Lite som att stämma ett instrument som blivit ostämt. 
Det unika med detta verktyg är att det verkar genom frekvenser och vibrationer som ligger till grund för allt som vi ser i vår fysiska värld (kvantumfältet – nollpunktsfältet). Kroppen är faktiskt den sista platsen för dessa frekvenser att manifesteras. Balanseringen ger en utökad dimension till att vara i balans, där en balans av frekvenser resulterar i vad vi kallar hälsa. Kan det vara en del av framtidens medicin månde?!

Vill du förstå mer om hur denna frekvensbalansering fungerar, kan du gå till denna sida; videos. Längst ner hittar du 2 videolänkar som tar dig till Anna-Karin Holm Perrins hemsida där det finns mer information om Kvantfysikens värld och hur den fungerar.

: Viktigt att komma ihåg! 

Dina egna livsstilsval har minst lika stor betydelse för att hålla din hälsa i balans. Allt hänger ihop, allt är helt enkelt olika frekvenser av vibration. Se vidare första sidan där du kan välja olika balanseringspaket: https://biofeedbackterapi.se/

Läs vidare i del 2, där jag delar olika metoder och tips för att avgifta din kropp.

*Detta är generell information och är inte till för att diagnostisera, behandla eller läka. Konsultera alltid med din läkare vid allvarlig sjukdom.

Källor och inspiration:

Sayer Ji – GreenMedInfo.com – ”Regenerate

Dr. William Nelson – skapare av QX Biofeedback

Skeppsgården Levande Föda (baserat på Ann Wigmore’s läror)

Dela gärna inlägget